Verzekering, schade en eigen risico

Alle auto's inclusief WA-Casco verzekering met een WA dekking van € 453.000,00 per gebeurtenis.
Schades dienen binnen 24 uur gemeld te worden. Er dient een Europees schadeformulier ingevuld
en ingeleverd te worden en een kopie rijbewijs van de bestuurder/ster.
Bij diefstal en/of inbraak tevens een kopie van het politierapport.

Eigen risico per gebeurtenis, mogelijk te verlagen    
           
Type A t/m  E € 900,00 Verlaging naar € 200,00 € 10.00   Per dag
Type H t/m  N €1500,00 Verlaging naar € 300,00 € 13.00  Per dag
Type O  t/m Q € 2.000,00 Verlaging naar € 500,00 € 15,00  Per dag
           

Bovenhoofdse schade, schade ontstaan door overbelading en uitstekende lading is niet afkoopbaar.
Voor bestuurders jonger dan 24 jaar en/of korter dan 1 jaar rijbewijs geldt een dubbel eigen risico.

Inzittendenverzekering 
 
Voor het maximum aantal personen waarvoor de auto bestemd is.
   
Personenauto's           €  2.50  Per dag  
Bestelwagens             €  3.50  Per dag  
Personenbusjes          €  5.00  Per dag